Cloudbreak CLI Reference
Also available as:
PDF

audit describe

Displays details of a specific audit event.

Required options

--audit-id [$VALUE] Id of an audit event (You can obtain this ID from the output of the cb audit list)

Options

--output [$VALUE] Supported formats: json, yaml, table (default: “json”) [$CB_OUT_FORMAT]

--server [$VALUE] Cloudbreak server address [$CB_SERVER_ADDRESS]

--username [$VALUE] Cloudbreak user name (e-mail address) [$CB_USER_NAME]

--password [$VALUE] Cloudbreak password [$CB_PASSWORD]

--workspace [$VALUE] Name of the workspace holding the resource

--profile [$VALUE] Selects a config profile to use [$CB_PROFILE]

--auth-type [$VALUE] Authentication method to use. Values: oauth2, basic [$CB_AUTH_TYPE]

Examples

Displays details of the audit event:

cb audit describe --audit-id 196452
{
 "Audit": {
  "auditId": 196452,
  "duration": 27,
  "operation": {
   "account": "48c9ee87-f5f4-4749-97ca-085ac7bb1a1c",
   "cloudbreakId": "qa-cloudbreak-280dev355-7d59d87cdc-d8845",
   "cloudbreakVersion": "2.8.0-dev.355",
   "eventType": "REST",
   "resourceId": 3782,
   "resourceType": "rdsconfigs",
   "timestamp": 1534288440363,
   "userId": "48c9ee87-f5f4-4749-97ca-085ac7bb1a1c",
   "userName": "dbialek@hortonworks.com",
   "zonedDateTime": "2018-08-14T23:14:00.363Z"
  },
  "rawRestEvent": {
   "duration": 27,
   "operation": {
    "account": "48c9ee87-f5f4-4749-97ca-085ac7bb1a1c",
    "cloudbreakId": "qa-cloudbreak-280dev355-7d59d87cdc-d8845",
    "cloudbreakVersion": "2.8.0-dev.355",
    "eventType": "REST",
    "resourceId": 3782,
    "resourceType": "rdsconfigs",
    "timestamp": 1534288440363,
    "userId": "48c9ee87-f5f4-4749-97ca-085ac7bb1a1c",
    "userName": "test@hortonworks.com",
    "zonedDateTime": "2018-08-14T23:14:00.363Z"
   },
   "restCall": {
    "duration": 27,
    "restRequest": {
     "body": "eyJjb25uZWN0aW9uVVJMIjoiamRiYzpwb3N0Z3Jlc3FsOi8vaGl2ZWRiLmNyamR1amtheWJndi51cy1lYXN0LTEucmRzLmFtYXpvbmF3cy5jb206NTQzMi9hbWJhcmlkYiIsIm5hbWUiOiJhbWJhcmktcmQiLCJ0eXBlIjoiQU1CQVJJIiwiY29ubmVjdG9ySmFyVXJsIjpudWxsLCJjb25uZWN0aW9uVXNlck5hbWUiOiJkYmlhbGVrIiwiY29ubmVjdGlvblBhc3N3b3JkIjoiKioqKiJ9Cg==",
     "headers": {
      "connection": "close",
      "content-length": "225",
      "content-type": "application/json",
      "host": "qa-cloudbreak-canary.qa.svc.l42scl.hortonworks.com:8080",
      "trackingid": "0ef86b9a-6505-4474-b6e8-7ab7fec9bc03"
     },
     "mediaType": "application/json",
     "method": "POST",
     "requestUri": "http://qa-cloudbreak-canary.qa.svc.l42scl.hortonworks.com:8080/cb/api/v1/rdsconfigs/user"
    },
    "restResponse": {
     "body": "eyJuYW1lIjoiYW1iYXJpLXJkIiwiY29ubmVjdGlvblVSTCI6ImpkYmM6cG9zdGdyZXNxbDovL2hpdmVkYi5jcmpkdWprYXliZ3YudXMtZWFzdC0xLnJkcy5hbWF6b25hd3MuY29tOjU0MzIvYW1iYXJpZGIiLCJ0eXBlIjoiQU1CQVJJIiwiY29ubmVjdG9ySmFyVXJsIjpudWxsLCJpZCI6Mzc4MiwiY3JlYXRpb25EYXRlIjoxNTM0Mjg4NDQwMzY3LCJwdWJsaWNJbkFjY291bnQiOmZhbHNlLCJjbHVzdGVyTmFtZXMiOltdLCJzdGFja1ZlcnNpb24iOm51bGwsImRhdGFiYXNlRW5naW5lIjoiUE9TVEdSRVMiLCJjb25uZWN0aW9uRHJpdmVyIjoib3JnLnBvc3RncmVzcWwuRHJpdmVyIiwiZGF0YWJhc2VFbmdpbmVEaXNwbGF5TmFtZSI6IlBvc3RncmVTUUwifQo=",
     "headers": {
      "Content-Type": "application/json"
     },
     "mediaType": "application/json",
     "statusCode": 200,
     "statusText": "OK"
    }
   },
   "status": "OK - 200",
   "type": "StructuredRestCallEvent"
  },
  "status": "OK - 200"
 }
}